Nettsider med emneord «Erstatningsrett»

Publisert 6. nov. 2017 09:56
Publisert 2. juni 2017 16:09

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Publisert 1. mars 2017 18:43

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 1. mars 2017 18:24

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 13. feb. 2017 13:42

Forskergruppen har som formål å skape møteplasser for vitenskapelige ansatte og praktikere med interesse for formuerettslige fag og kapitalmarkedsrett.

Publisert 19. okt. 2016 12:02

Beate Fiskerstrand arbeider med et doktorgradsprosjekt med foreløpig arbeidstittel: "Tredjemanns erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold".

Publisert 3. sep. 2015 14:44
Publisert 5. juni 2015 13:11
Publisert 4. juli 2014 11:23
Publisert 31. mars 2014 14:54
Publisert 29. nov. 2012 16:24

Prosjektet tar for seg kontrakter innenfor maritim sektor; certepartier, skipsbyggingskontrakter, kontrakter for kjøp og salg av skip og liknende. 

Publisert 18. mai 2012 15:09
Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 6. mai 2011 11:21

Pasientar og klientar sine rettar, trygderett, funksjonshemma si rettsstilling i samfunnet og forholdet mellom tvang og frivillighet m.m. er sentrale tema i vår forsking.

Publisert 24. jan. 2011 12:30

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 18. aug. 2009 10:28
Publisert 24. juni 2009 23:37
Publisert 27. mars 2008 09:57
Publisert 27. mars 2008 09:46
Publisert 26. mars 2008 11:26
Publisert 26. mars 2008 09:28