Nettsider med emneord «Konkursrett»

Publisert 20. sep. 2017 16:05

Når selskaper innen shipping og offshoresektoren skal restruktureres, har selskapene adgang til å fastsette viktige prinsipper om dette i kontrakter. 

Hovedformålet med Marie Melings doktorgradsprosjekt er å drøfte om det er ønskelig med bruk av avtaler i slike tilfeller, eller  om mer tvungne og rettsstyrte løsninger kan være en fordel for partene.

Publisert 13. feb. 2017 13:42

Forskergruppen har som formål å skape møteplasser for vitenskapelige ansatte og praktikere med interesse for formuerettslige fag og kapitalmarkedsrett.

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 26. sep. 2016 10:55
Publisert 3. sep. 2015 14:15