Nettsider med emneord «Overvåkning og personvern»

Publisert 3. nov. 2016 10:06
Publisert 15. aug. 2016 14:26
Publisert 10. mars 2011 08:07

Spørsmål knytt til samfunnstryggleik, rettstryggleik og førebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytt til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 10. nov. 2008 11:17