Nettsider med emneord «Rettssystemet»

Publisert 27. jan. 2015 10:28
Publisert 7. des. 2010 13:26

Stadig større delar av samfunnslivet vert regulert gjennom lover og forskrifter. Det norske rettsvesenet er også prega av ei omfattande internasjonalisering, der EU sine reglar og internasjonale konvensjonar vert gjort bindande for norsk lov.

Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:38
Publisert 13. mars 2008 10:24