Nettsider med emneord «Sjøsikkerhet»

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 3. mai 2011 12:33

Sjøretten famnar om alle rettsområder som omhandlar skip. Problemstillingar knytta til sikkerheitsreguleringar av skip, og ulike kontraktstypar om bygging, reparasjon, drift og salg av skip, inngår i vår forsking.

Publisert 7. feb. 2011 14:04

Folks rettigheiter i valdelege konfliktar og tryggleik innan petroleumsverksemda og skipsfart er nokre av våre forskingstema.