Nettsider med emneord «Straffeprosess»

Publisert 31. okt. 2016 10:16
Publisert 14. okt. 2010 14:06

Verknaden av ulike straffereaksjonar, menneskerettar, samt reglar om etterforsking og handtering av straffesaker i rettsapparatet, er forskingsområde hjå oss.

Publisert 14. mars 2008 11:06
Publisert 14. mars 2008 09:39