Nettsider med emneord «arbeidsmiljø»

Publisert 17. feb. 2012 14:05
Publisert 14. feb. 2011 13:23

Arbeidslivet er regulert både gjennom omfattande lovgjeving og gjennom avtalar mellom arbeidsgjevarar og arbeidstakarar og mellom organisasjonane i arbeidslivet, tariffavtalar. Arbeidsretten omfamnar alle desse formene for reguleringar og avtalar og og dessutan ei rekkje internasjonale traktatar og andre reguleringsformer.