Personer med emneord «datasikkerhet»

Navn Telefon E-post Emneord
Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no web, design, konvergens, digitale medier, åpne systemer, åpen aksess, personvern, datasikkerhet