Nettsider med emneord «rettssikkerhet»

Publisert 2. des. 2013 16:20

Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI) vil bidra til auka kunnskap og eit kritisk fokus på den omfattande bruken av isolasjon i skandinaviske fengsel og problema denne medfører.

Publisert 28. sep. 2012 13:51

Spørsmål knytta til samfunnstryggleik, rettstryggleik og forebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytta til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 10. mars 2011 08:07

Spørsmål knytt til samfunnstryggleik, rettstryggleik og førebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytt til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 9. mars 2011 14:34

I Aftenposten fredag 5. oktober kunne vi lese en uttalelse som Stine Sofie-stiftelsen med etterlatte har sendt til justisminister Knut Storberget. Formålet deres med uttalelsen var å få departementet til å trekke anken til Oslo tingretts dom vedrørende pårørendes rett til å klage på vedtak truffet av kriminalomsorgen.

Publisert 7. des. 2010 08:34

Ordet marginalisering peiker gjerne på grupper som rører seg i ei gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøyting.

Publisert 25. apr. 2008 11:11