Personer med emneord «web»

Navn Telefon E-post Emneord
Amundsen, Marthe I permisjon Kommunikasjon, rekrutteringsprosjekter, web, informasjon
Colvin, Shane David Senioringeniør +47-22858015 shanecol@uv.uio.no Videoproduksjon, Grafisk design, fotografering, Utstilling design, PR, kommunikasjon, podcasting, Blogging, Design, Marketing, Branding, Web, Sosiale medier, Lyd
Egeland, David Overingeniør +47-22840122 +47-99625747 (mob) david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Eggen, Toril Rådgiver +47-22855301 toril.eggen@ils.uio.no Redaktør, Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Eriksen, Tomm Gruppeleder +47-22840177 +47-92861986 (mob) tomm.eriksen@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Interaksjonsdesign, Brukergrensesnitt, Ledelse
Foss-Pedersen (i permisjon), Rikke Julie Web, Brukergrensesnitt, Programmering, Nettskjema, Interaksjonsdesign, Universell utforming
Fosseng, Håvard Senioringeniør +47-22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Frantzen, Kjetil Kjørholt Overingeniør +47-22859444 +47-95041429 (mob) k.k.frantzen@jus.uio.no Lokal-IT, IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Utskrift, AV-tjenester, Telefoni, IT-innkjøp, web
Garåsen, Erlend Fedt Overingeniør +47-22840193 +47-91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hamre, Lise Overingeniør +47-22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no web, design, konvergens, digitale medier, åpne systemer, åpen aksess, personvern, datasikkerhet
Hatland, Øyvind Overingeniør +47-22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Hejer, Kaj Senioringeniør +47-22852814 +47-92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Høgdahl, Sven Seniorrådgiver +47-22845330 99576812 (mob) sven.hogdahl@usit.uio.no Nettsider, Web, Innholdsrådgivning, Interaksjonsdesign, Prosjektledelse
Jahren, Egil Rådgiver +47-22850047 97977122 (mob) egil.jahren@jus.uio.no Nettpublisering, studieinformasjon, sosiale medier, web
Jensen, Ken E. Seniorkonsulent +47-22859330 k.e.jensen@jus.uio.no regnskap, budsjett, web, kontrollprogram, EU-prosjekter, Økonomistyring
Jenssen, Astrid Elisabeth Senioringeniør +47-22852468 +47-90108879 (mob) astrid.jenssen@usit.uio.no Web, Vortex, Prosjektledelse, Systemutvikling, Nettsider
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47-22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Jones, Espen Adrian Avdelingsingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Jørgensen, Adrian Overingeniør +47-22845585 +47-95889233 (mob) adrian.jorgensen@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Kanestrøm, Jorunn Rådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Korvald, Magnus Gruppeleder +47-22840792 +47-99321659 (mob) magnus.korvald@usit.uio.no Ledelse, Web, Vortex, Prosjektledelse, Systemutvikling
Lund, Stein-Eirik Overingeniør +47-22852481 +47-91713077 (mob) s.e.lund@usit.uio.no Web, Nettskjema, Brukerstøtte, Testing
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig +47 - 22855334 +47 - 93020031 t.n.marthinsen@sosgeo.uio.no Web, Sosiale medier, Nettredaktør, Web editor, Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling
Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47-22840054 +47-97124022 (mob) oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Nielsen, Sandra Rebekka Førstekonsulent +47-22856433 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, forskningsformidling
Nilsen, Sandra Overingeniør +47-22852528 48268099 (mob) sandra.nilsen@usit.uio.no Prosjektledelse, Web
Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Pedersen, Kjell Thomas Senioringeniør +47-22852758 +47-92659939 (mob) k.t.pedersen@usit.uio.no web, linux, drift
Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47-22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Rødal, Aina Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon) +47-22841838 aina.rodal@uv.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjon, Mediekontakt, forskningsformidling, Web
Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Stamnes, Monica Senioringeniør +47-22852503 +47-93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse, Digital eksamen
Stegard, Øyvind Senioringeniør +47-22852941 oyvind.stegard@usit.uio.no Web, Vortex, Søk, Systemarkitektur, Linux, Java, Programmering
Svalestuen, Kjetil Vitenskapelig assistent kjetisva@ifi.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Vu, Kien Avdelingsingeniør kien.vu@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema