English

Fakultetssekretariat (FAKSEKR)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Domus Academica
0162 Oslo
Telefon +47-22855050
Faks +47-22859840
Stedkode 120010