English

Eksamensseksjonen (EKSSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Domus Academica
0162 OSLO
Telefon +47-22859300
Stedkode 120014

Ansatte

Listen inneholder 31 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Alteskjær, Bjørnar Universitetslektor bjornar.alteskjar@jus.uio.no
Bull, Henrik Universitetslektor +47-22859741 henrik.bull@jus.uio.no
Danielsen, Kristian Skyrud Rådgiver +47-22859853 k.s.danielsen@jus.uio.no
Ertzeid, Aina Mee Universitetslektor +47-22859402 a.m.ertzeid@jus.uio.no
Fuglestein, Tor Svere Universitetslektor t.s.fuglestein@student.jus.uio.no
Fuglum, Marius Stene Rådgiver 22859853 marius.fuglum@jus.uio.no
Garvik, Berit Seniorkonsulent +47-22859315 berit.garvik@jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil Universitetslektor j.k.gauslaa@jus.uio.no
Grinvoll, Pål Universitetslektor pal.grinvoll@student.jus.uio.no
Haugen, Hans Morten Universitetslektor
Haugland, kristoffer Sekretær kristoffer.haugland@student.jus.uio.no
Hjelme, Axel Førstekonsulent +47-22859854 axel.hjelme@jus.uio.no
Hoff, Mari Katrine Bohnhorst Sekretær m.k.b.hoff@student.jus.uio.no
Holte, Kristin Tosterud Universitetslektor k.t.holte@student.jus.uio.no
Kvisler, Steffen Lie Universitetslektor +47-22859761 +47-40232714 (mob) s.l.kvisler@jus.uio.no
Lindholm, Tore Professor emeritus +47-22842013 +47-45021737 (mob) tore.lindholm@nchr.uio.no
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Ljung-Haanæs, Dag Vemund Universitetslektor d.v.ljung-haanas@student.jus.uio.no
Moldal, Ann Kristin Førstekonsulent 22859873 a.k.moldal@jus.uio.no
Nisja, Ola Øverseth Universitetslektor o.o.nisja@jus.uio.no
Nyland, Nicolai Universitetslektor nicolai.nyland@jus.uio.no
Olsen, Thomas Universitetslektor +47-22850078 thomas.olsen@jus.uio.no
Santelmann, Kaja Seniorkonsulent +47-22850065 kaja.santelmann@student.jus.uio.no
Saunes, Randi Seksjonssjef 22859875 97430933 (mob) randi.saunes@jus.uio.no
Stang, Karianne Førstekonsulent 22859779 karianne.stang@jus.uio.no
Steen Slåttå , Kristin Avdelingsleder +47 22859861 k.s.slatta@jus.uio.no
Stensvik, Karoline Førstekonsulent +47-22851963 karoline.stensvik@jus.uio.no
Stormyr, Olaug Elinor Sekretær +47-22859572 o.e.stormyr@jus.uio.no
Torvund, Karen Universitetslektor karen.torvund@student.jus.uio.no
Tsang, Vincent Universitetslektor +47-48188038 (mob) vincent.tsang@jus.uio.no
Tvenge, Anne Margit Rådgiver 22859803 a.m.tvenge@jus.uio.no