English

Kommunikasjonsseksjonen (KSJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse St. Olavs plass 5
Domus Nova
0162 OSLO
Telefon +47-22859300
Stedkode 120015

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Jahren, Egil Rådgiver +47-22850047 97977122 (mob) egil.jahren@jus.uio.no
Kanestrøm, Jorunn Kommunikasjonsrådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no
Myre, Steinar Hafto Seksjonssjef +47-22850032 +47-92415962 (mob) s.h.myre@jus.uio.no