print logo

Forsiden

Tjenester og verktøy

Har du svart på ARK-undersøkelsen?

Med ca. en uke igjen før undersøkelsen lukkes 4. oktober, har noe over halvparten av våre ansatte svart.  IKRS ligger best an med drøyt 72% respons blant de som har fått undersøkelsen tilsendt, med PluriCourts og Fakultetsadministrasjonen hakk i hel med henholdsvis 64 og 67%.

Husk at du må svare ved hjelp av den lenken du har fått tilsendt - dersom du ikke finner igjen din invitasjon til å svare, så ta kontakt med kontorsjef.

Aktuelt fra Det juridiske fakultet

Fakultetsnytt

Aktuelt fra UiO

I media

For ansatte-sider ved instituttene

Personer

Finn ansatte og studenter