print logo

Opprettelse av forskergrupper - Dekanvedtak 03.5.05

Følgende forskergrupper oppnevnes for perioden 2005–2009:

1. Naturressursforvaltning

Leder: Professor Hans Chr. Bugge

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:

Professor Kirsti Strøm Bull
Professor Ulf Hammer
Professor Erling Eide
Amanuensis Gert-Fredrik Malt 

Gjesteprofessor:

Professor Nicolas de Sadeleer

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:

Stipendiat Henrik Bjørnebye
Stipendiat Hans Morten Haugen (50 %)
Stipendiat Henrik Inadomi (50 %)
Stipendiat Anne Karin Nesdam
Stipendiat Nicolai Nyland (50 %)
Stipendiat Marianne Jøranlid Reusch
Postdoktor Endre Stavang
Stipendiat Geir Stenseth
Stipendiat Christina Voigt (50 %)
Stipendiat Odd-Harald Wasenden

Vertsinstitutt: Nordisk institutt for sjørett

2. Marked, innovasjon og teknologi

Leder: Professor Hans Petter Graver

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:

Professor Finn Arnesen
Professor Jon Bing
Førsteamanuensis Henrik Bull (75 %)
Førsteamanuensis Lee A. Bygrave
Førsteamanuensis Erling Hjelmeng
Førsteamanuensis Olav Kolstad
Professor Ole-Andreas Rognstad
Professor Are Stenvik
Professor Olav Torvund

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:

Stipendiat Tarjei Bekkedal
Stipendiat Harald Irgens-Jensen
Stipendiat Birgitte Hagland
Stipendiat Thomas Rieber Mohn
Stipendiat Inger Ørstavik
Stipendiat Monika Valm (75 %)
Stipendiat Tobias Mahler

Vertsinstitutt: Institutt for privatrett

3. Individer, kultur og samfunn

Leder: Professor Anne Hellum

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:

Professor Kristian Andenæs
Førsteamanuensis Ragnhild Hennum
Professor Tone Sverdrup
Professor Aslak Syse
Førsteamanuensis Tore Lindholm
Førsteamanuensis Maria Lundberg (75 %)
Førsteamanuensis Kirsten Sandberg (75 %)

Professor II:

Professor II Kirsten Ketscher (75 %)
Professor II Shaheen Sardar Ali (50 %) 

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:

Postdoktor Cecilia Bailliet (50 %)
Stipendiat Helga Aune
Stipendiat John Asland
Stipendiat Vibeke Blaker (50 %)
Stipendiat Ronald Craig (25 %)
Stipendiat Njål Høstmælingen (75 %)
Stipendiat Ingunn Ikdahl (25 %)
Stipendiat Elisabeth Gording Stang
Stipendiat Kristin Sandvik (50 %)
Postdoktor Kjetil Tronvoll (75 %)

Vertsinstitutt: Institutt for offentlig rett

4. Internasjonale relasjoner

Leder: Førsteamanuensis Ole Kr. Fauchald

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:

Førsteamanuensis Henrik Bull (25 %)
Førsteamanuensis Nils Butenschøn
Førsteamanuensis Marius Emberland
Professor Svein Eng (25 %)
Professor Ståle Eskeland
Professor Andreas Føllesdal (75 %)
Førsteamanuensis Jan Helgesen
Førsteamanuensis Ola Mestad
Professor Dag Michalsen (25 %)
Førsteamanuensis Giuditta Cordero Moss (25 %)
Førsteamanuensis Kirsten Sandberg (25 %)
Professor Eivind Smith (25 %)
Professor Geir Ulfstein 

Professor II / deltid:

Professor Kirste Ketscher (25 %)
Professor Inger-Johanne Sand

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:

Stipendiat Ivar Alvik
Postdoktor Cecilia Bailliet (50 %)
Stipendiat Vibeke Blaker (50 %)
Stipendiat Ronald Craig (75 %)
Stipendat Christoffer Eriksen
Stipendiat Pia Goyer
Stipendiat Cecilie Hellestveit
Stipendiat Njål Høstmælingen (25 %)
Stipendiat Henrik Inadomi (50 %)
Stipendiat Nicolai Nyland (50 %)
Stipendiat Torunn Salomonsen
Stipendiat Jo Stigen
Stipendiat Monika Valm (25 %)
Stipendiat Christina Voigt (50 %)

Vertsinstitutt: Norsk senter for menneskerettigheter

5. Menneskerettigheter og utvikling

Leder: Førsteamanuensis Bård Anders Andreassen

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:

Professor Andreas Føllesdal (25 %)
Førsteamanuensis Maria Lundberg (25 %)

Professor II:

Professor Shaheen Sardar Ali (50 %)

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:

Forsker Stener Ekern
Stipendiat Ida-Eline Engh
Stipendiat Hans Morten Haugen (50 %)
Stipendiat Ingunn Ikdahl (75 %)
Forsker Peris Jones
Stipendiat Kristin Sandvik (50 %)
Forsker Lisa Stearns
Postdoktor Kjetil Tronvoll (25 %)
Forsker Zhou Young

Vertsinstitutt: Norsk senter for menneskerettigheter

* * *

I henhold til retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet, fastsatt 11. mars 2004, punkt 3, fastsettes driftsbevilgningen for 2005 til kr 25000,–. Beløpet kan disponeres til litteratur, utstyr, reiser, forskningsassistanse, undervisnings- eller eksamensfrikjøp eller andre forskningsrelaterte formål.

Oslo, 03.05.2005 

Jon T. Johnsen
dekanus

Publisert 17. des. 2009 13:35 - Sist endret 11. mai. 2010 11:47