print logo

Opprettelse av forskergrupper - Dekanvedtak 07.02.06

Følgende forskergrupper oppnevnes for perioden 2006-2010:

1. Samfunnskontroll og rettssikkerhet

Leder: Førsteamanuensis Ragnhild Helene Hennum

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:
Professor Kristian Andenæs
Professor Erik M. Boe
Professor Ståle Eskeland
Professor Jo Hov
Professor Jon T. Johnsen
Professor Ulf Stridbeck
Førsteamanuensis Vidar Halvorsen
Førsteamanuensis II Tor-Geir Myhrer

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:
Postdoktor Kjell Andorsen
Postdoktor Katja Franko Aas
Stipendiat Niels Kristian Axelsen
Stipendiat Line Coll
Stipendiat Jane Dullum
Stipendiat Helene O. Gundhus
Stipendiat Torunn Salomonsen 
Stipendiat Marius Stub
Stipendiat Inger Marie Sunde
Stipendiat Runar Torgersen
Forsker Alf Petter Høgberg 
Forsker Heidi Mork Lomell
Forsker Lill Scherdin
Forsker Jo Stigen

Vertsinstitutt: Institutt for offentlig rett

2. Konstitusjonelle studier

Leder: Professor Eivind Smith

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:
Professor Svein Eng
Professor Andreas Føllesdal
Professor Anne Hellum
Professor Asbjørn Kjønstad
Professor Aslak Syse
Førsteamanuensis Jan E. Helgesen

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:
Postdoktor Cecilia Baillet
Postdoktor Helge Syrstad
Postdoktor Caroline Taube
Postdoktor Iris Nguyen-Duy (med forbehold om finansiering)
Forsker Tor-Inge Harbo
Stipendiat Sunniva Cristina Bragdø
Stipendiat Christoffer Eriksen
Stipendiat Benedikte Moltumyr Høgberg
Stipendiat Ingvill Thorson Plesner
PhD-kandidat Héloïse Plaquin
Stipendiat Ola Rambjør Heide (med forbehold om finansiering)

Vertsinstitutt: Institutt for offentlig rett

* * *

I henhold til retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet, fastsatt 11. mars 2005, punkt 3, fastsettes driftsbevilgningen for 2006 til kr 25 000,–. Beløpet kan disponeres til litteratur, utstyr, reiser, forskningsassistanse, undervisnings- eller eksamensfrikjøp eller andre forskningsrelaterte formål.


Oslo, 07.02.2006


Jon T. Johnsen
dekan
 

 

 

 

 

 

Publisert 17. des. 2009 13:35 - Sist endret 11. mai. 2010 11:51