print logo

Opprettelse av forskergruppe - Dekanvedtak 14.11.07

Forskergruppe i Rett, samfunn og historisk endring opprettes for perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2011.

Leder:
Professor Dag Michalsen (100%)

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling:
Professor Marit Halvorsen IOR (100%)
Professor Ola Mestad (25%)
Professor Kirsti Strøm Bull (25%)

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling:
Postdoktor Sverre Blandhol (25%)
Postdoktor Geir Stenseth (25%)
Stipendiat Christoffer Eriksen (25%)
Stipendiat Maria Astrup Hjort (25%)
Stipendiat Lars Magnus Bergh (25%)

Vertsinstitutt:
Institutt for offentlig rett

I henhold til retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet, fastsatt 11.03.2004, punkt 3, fastsettes driftsbevilgningen for 2008 til kroner 25 000,-. Beløpet kan disponeres til litteratur, utstyr, reiser, forskningsassistanse, undervisnings- eller eksamensfrikjøp eller andre forskningsrelaterte formål.

Oslo, 14.11.07

Jon T. Johnsen

dekanus

Publisert 17. des. 2009 13:35 - Sist endret 11. mai. 2010 11:51