print logo

Forskergrupper

Det juridiske fakultet har siden 2005 hatt forskergrupper. De første 8 forskergruppene ble opprettet i perioden 2005-2007. Siden 2012 har fakultetet fått 10 forskergrupper.

I kjølvannet av NFRs evaluering av rettsvitenskapen i 2009 igangsatte fakultetet en evaluering av forskergruppene. Rapporten som ble utarbeidet av det nordiske panelet ble publisert i november 2010.
På fakultetsstyremøtet 8. juni 2011 ble det vedtatt at fakultetet fortsatt skal bruke forskergrupper som en sentral del av sin forskningsorganisering og –utvikling. Etter utlysning fra fakultetet om å søke om opprettelse og videreføring av eksisterende forskergrupper ble det ved dekanvedtak 23.11.2011 opprettet 10 forskergrupper for femårsperioden 2012-2017.

Les mer om forskergruppene på sidene om fakultetets forskningsområder.

Publisert 17. des. 2009 13:39 - Sist endret 4. jul. 2013 14:04