print logo

Kontakt IT-seksjonen

For brukerstøtte skal ansatte henvende seg til sin lokale IT-ansvarlig. Studenter kan henvende seg til Juriteket.

Som regel trenger vi brukernavn for å kunne svare, oppgi derfor helst brukernavn evt. e-postadresse ved UiO eller fødselsdato.

Husk at passord bare skal oppgis for adgang til IT-tjenester ved UiO - aldri i e-post, i skjema som det under, nettsider eller andre steder.

Obligatoriske felt er merket med *

Passord?

Studenter kan få passord enten ved personlig oppmøte hos Juriteket, eller tilsendt i posten til sin semesterregistrerte adresse.

Vi kan dessverre ikke gi ut passord over epost, jfr. IT-reglementet.