print logo

Lønnsadministrasjon

Ansatte ved fakultetet skal benytte HR-portalen for tidsregistrering, reiseregninger og utleggsrefusjoner. Bilagslønn og utleggsrefusjoner til eksterne personer skal behandles utenfor HR-portalen som før.

Hvordan bruker jeg HR-portalen?

Fast ansatte ved fakultetet skal benytte HR-portalen for tidsregistrering. Overtid styres gjennom portalen og overtidsskjema skal altså ikke lenger fylles ut. Reiseregninger, gyldige reisestipender og utleggsrefusjoner skal behandles i HR-portalen.

Hvordan behandles bilagslønn, reise- og andre utleggsrefusjoner til eksterne personer?

Bilagslønn etter timelister eller avtalt honorar for eksterne personer skal behandles etter egne retningslinjer (ikke HR-portalen).

Følg retningslinjene for utbetaling av bilagslønn

Følg retningslinjene for refusjoner

Følg retningslinjene for reiserefusjoner ved UiO

Ikke mottatt bilagslønn eller utleggs-/reiserefusjoner?

Hvis du eller en ekstern person ikke har mottatt oppgjør, kan det være flere grunner til det og må undersøkes.

Hvordan sjekker jeg ut manglende oppgjør og hvem kan jeg kontakte?

 

Publisert 6. des. 2010 15:01 - Sist endret 27. jul. 2015 11:53