print logo

Løslønn

Løslønn (bilagslønn) til personer som ikke er ansatt ved fakultetet skal behandles manuelt slik som beskrevet under emnene i menyfeltet til venstre. Overtid for ansatte skal gå gjennom HR-portalen, men skal være godkjent av leder på forhånd.

Du finner mer informasjon om de ulike typene løslønn under.

Publisert 15. des. 2010 13:41 - Sist endret 26. okt. 2011 17:40