print logo

Løslønn og refusjoner

Har du eller eksterne ikke mottatt løslønn eller utleggs- reiserefusjon, må du sjekke følgende:

  1. At du har levert utbetalingsbilaget til økonomikonsulenten innen gitte frister med påfølgende utbetalingsdato.
  2. At du som jobber i Eksamensseksjonen og Studieseksjonen har levert Lønningsseksjonen innen gitte frister med påfølgende utbetalingsdato
  3. Er du sikker på at du har levert i tide, må du kontakte økonomikonsulenten din for å sjekke om bilaget er sendt til utbetaling.
  4. Du finner hvem som er ansvarlig økonomikonsulent for den stedkoden du jobber på i fullmaktsmatrisen.
  5. Kan økonomikonsulenten bekrefte at løslønnsbilaget er sendt, kan du enten kontakte lønnsgruppe i Seksjon for lønn direkte, eller be økonomikonsulenten sjekke saken.
  6. Gjelder utbetalingen en refusjon kontakter du enten Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner i Seksjon for lønn eller økonomikonsulenten sjekker saken for deg.
Publisert 13. des. 2010 14:05 - Sist endret 16. jan. 2014 15:32