print logo

Bilagslønn og refusjoner

Har du eller eksterne ikke mottatt bilagslønn eller utleggs-/reiserefusjon, må du sjekke følgende:

  1. At du har levert utbetalingsbilaget til økonomikonsulenten innen gitte frister med påfølgende utbetalingsdato.
  2. At du som jobber i Eksamensseksjonen og Studieseksjonen har levert Seksjon for lønn innen gitte frister med påfølgende utbetalingsdato.
  3. Er du sikker på at du har levert i tide, må du kontakte økonomikonsulenten din for å sjekke om bilaget er sendt til utbetaling.
  4. Du finner hvem som er ansvarlig økonomikonsulent for den stedkoden du jobber på i fullmaktsmatrisen.
  5. Kan økonomikonsulenten bekrefte at løslønnsbilaget er sendt, kan du enten kontakte Seksjon for lønn direkte, eller be økonomikonsulenten sjekke saken.
  6. Gjelder utbetalingen en refusjon kontakter du enten Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner i Seksjon for lønn eller økonomikonsulenten sjekker saken for deg.
Publisert 13. des. 2010 14:05 - Sist endret 18. aug. 2015 13:31