print logo

Refusjon

Utleggsrefusjoner til personer som ikke er ansatt ved fakultetet skal behandles manuelt (ansatte skal bruke HR-portalen).

Før du sender utfylt skjema for refusjon av utlegg til økonomikonsulenten må du sjekke at alle gyldige originalkvitteringer er vedlagt.

Skjema refusjon av utlegg (odt) må fylles ut og kun originalkvitteringer er gyldige.

Kopi kan godkjennes dersom originalbilletter må brukes ved hjemreise, men må da påføres bilaget før det leveres til økonomikonsulenten for attestasjon. Hvem som skal ha refusjonsskjema fremgår av fullmaktsmatrisen.

Du må påføre kontostrengen i henhold til hvilken budsjettpost kostnaden skal belastes.

Ved bevertning skal navnene på de personer som deltok føres opp og legges ved programmet for anledningen.

Publisert 6. des. 2010 17:29 - Sist endret 12. jun. 2015 15:02