print logo

Reisehåndtering

Alle fast ansatte skal registrere reisen i HR-porten innen 1 md. etter at reisen er avsluttet. Eksterne som har krav på å få dekket reiseutgifter behandles av økonomikonsulent eller annen ansvarlig utenfor HR-portalen.

Hvordan få refundert en reiseregning?

Fast ansatte

Som ansatt registrerer du reiseregningen i HR-portalen etter følgende prosedyre:

  1. Reiseregningen sendes automatisk til attestering og anvisning atter at du har trykket på send-knappen
  2. Skriv ut skjema for reise og signer den
  3. Skjemaet sendes sammen med original kvitteringer til enhetens attestant

Eksterne personer

Eksterne personer må fylle ut manuell reiseregning og legge ved originale kvitteringer, og levere reiseregningen til enheten vedkommende har besøkt.

Den som har hatt gjesten på besøk må sørge for at reiseregningen er komplett mht. navn, adresse, kontoopplysninger osv. før den sendes til attestant i Økonomiseksjonen.

For at gjesten skal få refundert riktig beløp til riktig tid er det viktig at krav til underbilag følges før reiseregningen sendes til Økonomiseksjonen.

Send reiseregningen til attestant så raskt som mulig etter at reisen er avsluttet og senest 4 dager før kjøreplanen til Seksjon for lønn.

Publisert 6. des. 2010 18:39 - Sist endret 27. jul. 2015 11:57