print logo

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)

ITU avgjør hvem som skal ansettes i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet. Utvalget tilsetter både i førsteamanuensisstillinger, forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger.

ITU innstiller også ledere for enhetene ved fakultetet. Normalt er det  dessuten ITU som tilsetter i professorater og godkjenner opprykk til professor. Men ved ansettelser i 100 prosents stillinger (såkalte professor I-stillinger) er det universitetsstyrets tilsettingsutvalg som står for dette.

Vedtar utlysningstekster

Det er ITU som vedtar utlysningstekster for vitenskapelige stillinger, etter forslag fra fagmiljøene ved fakultetet. I tilsettingssaker kan utvalget også diskutere hvilke kriterier som skal gjelde for ansettelser i de ulike stillingskategoriene.

Medlemmer og mandat

ITUs medlemmer

ITUs mandat

Publisert 26. okt. 2009 16:01 - Sist endret 26. jan. 2010 12:56