print logo

Tilsettingsrådet

Tilsettingsrådet beslutter hvem som skal tilsettes i teknisk-administrative stillinger ved Det juridiske fakultet.

Tilsettingsrådet gjør en endelig rangering av aktuelle kandidater for en stilling, basert på innstillingen som leveres av et innstillingsråd. Samtidig sjekker rådet kvaliteten på det forberedende arbeidet innstillingsrådet har gjort.

Representerer arbeidsgivere og arbeidstakere

Tilsettingsrådet er sammensatt av representanter både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Arbeidstakernes representanter oppnevnes av Parat, Norsk Tjenestemannslag, Akademikerne og Forskerforbundet. Arbeidsgiversiden er i flertall.
 

Publisert 26. okt. 2009 16:08 - Sist endret 26. okt. 2009 16:10