print logo

Forskningsaktuelt - Side 4

Publisert 28. jan. 2012 16:29

Er menneskerettighetsforskning metodologisk slurvete, og hva kan vi i så fall gjøre med det? Dette er noen av spørsmålene bak den nye inkarnasjonen av det NordForsk-finansierte Nordic Network in Human Rights Research, hvor hovedtemaet er metodologiske utfordringer. 

Publisert 18. jan. 2012 13:59

- Dersom Norge ikke setter klarere grenser for allemannsretten risikerer vi å sage av greina vi sitter på, mener forsker.

Publisert 4. jan. 2012 09:37

Lovverket sier ingenting om hva lærere kan si i religionsundervisningen ved private skoler, ifølge forsker.

Publisert 8. des. 2011 15:24

Saksbehandlingen av saker om ektefellegjenforening kan true søkeres rettssikkerhet

Publisert 28. nov. 2011 13:11

Når det er krig, kan man ta liv og ødelegge eiendom for å vinne krigen.  Men denne retten er ikke ubegrenset. Det som styrer den, er prinsippet om militær nødvendighet. Men hva er, strengt tatt, militært nødvendig? 

Dette er i all korthet spørsmålet som opptar det meste av Sigrid Redse Johansens tid. Hun er ekstern ph.d.-kandidat, tilsatt ved Forsvarets Høgskole, men også aktuell for midtveisevaluering ved Det juridiske fakultet, og med sterke veilederbånd til Norsk senter for menneskerettigheter - SMR.

Publisert 7. nov. 2011 10:13

- Avhandlingen min handler om hva den oppvoksende generasjon i Norge skal lære om det samiske folk. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen viser avhandlingen at det er svært langt mellom liv og lov hva angår det barn skal lære. Undervisningen i Norge er mangelfull, både kunnskapsmessig og holdningsmessig.  

Publisert 21. okt. 2011 12:35

Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies (Valgkvoteordninger og utfordringer ved overgang til demokrati i konfliktfylte samfunn).

Dette  er tittelen på en rapport forfattet av Nils Butenschøn og Kåre Vollan, utarbeidet med støtte fra Utenriksdepartementet og publisert som NORDEM Special Report.

Publisert 27. sep. 2011 14:42

-Vannforskriften av 2006, som skal iverksette EUs vanndirektiv (2000) i Norge, utfordrer miljøforvaltninga fordi den går på tvers av eksisterende lovverk og ansvarsforhold, påpeker doktorgradsstipendiat.

Publisert 27. sep. 2011 08:39

Kroppsscannere er mer effektive enn dagens metalldetektorer i sikkerhetskontroll på flyplasser. Du slipper vaktens søkende hender på kroppen din. I stedet titter han på din nakne scannede kropp. Er du villig til  å akseptere det?

Publisert 22. sep. 2011 12:50

Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor.

Publisert 9. sep. 2011 12:22

-Dette er et ettprosjekts destillat av Universitetet i Oslos samlede ambisjoner.

Slik oppsummerte UiOs rektor, Ole Petter Ottersen prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary da han i begynnelsen av september talte under prosjektets offisielle åpning i SMRs lokaler.

Publisert 19. aug. 2011 14:10

Selskaper som vektlegger miljø og bærekraftig utvikling også i økonomiske nedgangstider kan få et konkurransefortrinn på sikt, mener professor i selskapsrett.  

Publisert 18. aug. 2011 13:59

Til tross for «høy standard», reiser forskere spørsmålet om hvor gode er egentlig soningsforholdene i norske fengsler.

Publisert 11. jul. 2011 07:54

Millioner av mennesker som trenger vann kan ikke bruke Nilen på grunn av gamle traktater og uklare avtaler mellom statene langs elven.  Nå viser forskning at flere av traktatene ikke er gyldige lenger.  

Publisert 27. jun. 2011 16:21

Artikkelsamlinga som nylig ble utgitt har fokus på ansvaret til offentlig forvaltning og andre aktører. Erik Røsæg og Ellen Eftestøl-Wilhelmsson ved Nordisk institutt på sjørett har bidratt med hver sin artikkel. Boka er på engelsk.  

Publisert 24. jun. 2011 13:31

Flere aktuelle problemstillinger for forskning avtegnet seg under midtveisevalueringen av Kaja de Vibe Mallings doktorgradsarbeid om obligatorisk tjenestepensjon.

Publisert 23. jun. 2011 15:11

Hvordan Internett er og bør være regulert er et stort og sammensatt  tema som opptar både brukere, nasjonale myndigheter, internasjonale aktører og leverandører av internett-tjenester.

Publisert 3. jun. 2011 13:11

Revolusjonen i Egypt er ikke over. Det er en pågående debatt om hvordan bør forholdet mellom religion og politikk reguleres i et demokratisk Egypt. Bør idealet være en sekulær stat -eller stat innen en islamsk ramme? 

Publisert 26. mai. 2011 12:57

Internasjonal jus, økonomi og politikk er i stadig forandring. Ustabile finansmarkeder, havarerte stater, hemmelig og tvungen migrasjon, økt regional, kulturell og religiøs polarisering, og grenseoverskridende organisert kriminalitet er eksempler på store utfordringer for det internasjonale samfunnet.

Publisert 25. mai. 2011 14:05

Straffedømte med utviklingshemming kan i dag dømast til lange fengselsstraffer utan vilkår. Ikkje alle får nedsatt straff, og fleire får dårligare helse  av soninga.

Publisert 28. apr. 2011 08:21

Små grunneiere presses av staten til å inngå avtaler om skjærgårdspark. Mange har få ressurser til å stå imot, og frykter ekspropriasjon dersom de sier nei.

Publisert 26. apr. 2011 11:22

Hva slags politiarbeid er rettet spesifikt mot utlendinger? Blir dette arbeidet i realiteten en forlengelse av kriminalitetskontroll? 

Publisert 5. apr. 2011 14:07

Norge kjøper seg ut av klimaforpliktelser gjennom tiltak i lavkostland som Kina og India. ”Den grønne utviklingsmekanismen” som er den del av det globale karbonmarkedet gjør dette mulig. Christina Voigt sier at karbonmarkedet er et nytt og innovativt element i folkeretten.

Publisert 15. mar. 2011 15:52

Erstatning ses i lys av formål og hensyn til økonomisk effektivitet, derfor har boka  både et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv, forklarer professor Trine-Lise Wilhelmsen.  

Publisert 25. feb. 2011 10:13

Ein ny rapport viser at det er stort behov for gatejuristar som spesialiserer seg på rettshjelp for rusavhengige på gata. Samtidig dekker tilbodet berre ein liten del av dei samansette problema som pregar livet til desse menneska.