print logo

Forskningsaktuelt - Side 4

Publisert 22. sep. 2011 12:50

Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor.

Publisert 9. sep. 2011 12:22

-Dette er et ettprosjekts destillat av Universitetet i Oslos samlede ambisjoner.

Slik oppsummerte UiOs rektor, Ole Petter Ottersen prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary da han i begynnelsen av september talte under prosjektets offisielle åpning i SMRs lokaler.

Publisert 19. aug. 2011 14:10

Selskaper som vektlegger miljø og bærekraftig utvikling også i økonomiske nedgangstider kan få et konkurransefortrinn på sikt, mener professor i selskapsrett.  

Publisert 18. aug. 2011 13:59

Til tross for «høy standard», reiser forskere spørsmålet om hvor gode er egentlig soningsforholdene i norske fengsler.

Publisert 11. jul. 2011 07:54

Millioner av mennesker som trenger vann kan ikke bruke Nilen på grunn av gamle traktater og uklare avtaler mellom statene langs elven.  Nå viser forskning at flere av traktatene ikke er gyldige lenger.  

Publisert 27. jun. 2011 16:21

Artikkelsamlinga som nylig ble utgitt har fokus på ansvaret til offentlig forvaltning og andre aktører. Erik Røsæg og Ellen Eftestøl-Wilhelmsson ved Nordisk institutt på sjørett har bidratt med hver sin artikkel. Boka er på engelsk.  

Publisert 24. jun. 2011 13:31

Flere aktuelle problemstillinger for forskning avtegnet seg under midtveisevalueringen av Kaja de Vibe Mallings doktorgradsarbeid om obligatorisk tjenestepensjon.

Publisert 23. jun. 2011 15:11

Hvordan Internett er og bør være regulert er et stort og sammensatt  tema som opptar både brukere, nasjonale myndigheter, internasjonale aktører og leverandører av internett-tjenester.

Publisert 3. jun. 2011 13:11

Revolusjonen i Egypt er ikke over. Det er en pågående debatt om hvordan bør forholdet mellom religion og politikk reguleres i et demokratisk Egypt. Bør idealet være en sekulær stat -eller stat innen en islamsk ramme? 

Publisert 26. mai. 2011 12:57

Internasjonal jus, økonomi og politikk er i stadig forandring. Ustabile finansmarkeder, havarerte stater, hemmelig og tvungen migrasjon, økt regional, kulturell og religiøs polarisering, og grenseoverskridende organisert kriminalitet er eksempler på store utfordringer for det internasjonale samfunnet.

Publisert 25. mai. 2011 14:05

Straffedømte med utviklingshemming kan i dag dømast til lange fengselsstraffer utan vilkår. Ikkje alle får nedsatt straff, og fleire får dårligare helse  av soninga.

Publisert 28. apr. 2011 08:21

Små grunneiere presses av staten til å inngå avtaler om skjærgårdspark. Mange har få ressurser til å stå imot, og frykter ekspropriasjon dersom de sier nei.

Publisert 26. apr. 2011 11:22

Hva slags politiarbeid er rettet spesifikt mot utlendinger? Blir dette arbeidet i realiteten en forlengelse av kriminalitetskontroll? 

Publisert 5. apr. 2011 14:07

Norge kjøper seg ut av klimaforpliktelser gjennom tiltak i lavkostland som Kina og India. ”Den grønne utviklingsmekanismen” som er den del av det globale karbonmarkedet gjør dette mulig. Christina Voigt sier at karbonmarkedet er et nytt og innovativt element i folkeretten.

Publisert 15. mar. 2011 15:52

Erstatning ses i lys av formål og hensyn til økonomisk effektivitet, derfor har boka  både et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv, forklarer professor Trine-Lise Wilhelmsen.  

Publisert 25. feb. 2011 10:13

Ein ny rapport viser at det er stort behov for gatejuristar som spesialiserer seg på rettshjelp for rusavhengige på gata. Samtidig dekker tilbodet berre ein liten del av dei samansette problema som pregar livet til desse menneska.

Publisert 28. jan. 2011 14:42

Statlige tilsyn kan gi bedrifter millionbeløp i straff og gjennomføre razziaer hjemme hos deg, men trenger ikke ta samme hensyn til rettssikkerhet som politi og rettsvesen.

Publisert 24. jan. 2011 11:39

 Boka gir en bred introduksjon til et moderne og oppdatert lovverk innen sjørett. Alle relevante rettsavgjørelser i Norden er gjengitt.   

Publisert 20. jan. 2011 14:01

Mye norsk utmark er blitt verdifull. Hyttefelt, småkraftverk, vindmøller og slalåmanlegg bidrar til det. Men hva gjør vi når 30 grunneiere skal bli enige om å bygge et kraftverk? Dagens lov og rett gir dårlige svar.

Publisert 13. jan. 2011 09:15

Fanger bruker en rekke teknikker for å flykte fra fengselets murer,  viser forskning. Flukt gjennom mat er en teknikk.

Publisert 5. jan. 2011 14:42

Spørsmål som før kunne avgjerast ved bruk av nasjonal rett, krev no også bruk av europeisk og internasjonal rett. Tribunal og domstolar har ved fleire høve erstatta diplomati. Internasjonal rett er ikkje lenger berre relasjonar mellom statar og organisasjonar. 

Publisert 14. des. 2010 08:21

Norge henger etter når det gjelder nytenkning rundt bedriftssamarbeid. Virtuelle bedrifter og nettverk er nye trender internasjonalt, mens Norge sitter på gjerdet.

Publisert 9. des. 2010 08:41

Overgrepsbilder av barn på nett kan slettes automatisk på samme måte som datavirus, ifølge ny doktoravhandling.

Publisert 6. des. 2010 13:42

Kontrollen med migranter og kriminelle flettes stadig tettere sammen i dagens Europa. Resultatet er nye former for straff og sosial kontroll.

Publisert 3. des. 2010 14:20

SMRs forskningsleder, professor Andreas Føllesdal, har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet for å lede prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary.

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Føllesdal, som vil lede prosjektet i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein.