Forskningsaktuelt - Side 4

Publisert 10. mai. 2012 13:40

- Barn skal selv bestemme hvilken religion de vil tilhøre og hvilke religiøse normer de vil følge. Juridisk forskning viser at foreldre kan og skal veilede, men ikke tvinge barn inn i religiøse spor.

Publisert 24. apr. 2012 13:23

-For meg  har arbeidet tilknyttet forskningsprosjektet DETECTER (Detection Technologies, Terrorism, Ethics, and Human Rights) gitt verdifulle erfaringer med de dilemmaer som kan oppstå når samfunnet skal bekjempe terror. 

Publisert 24. apr. 2012 11:04

- Barns møter med tradisjonelle kjønnsbilder kan få store negative konsekvenser for dem på sikt. Barnehager og skoler gjør lite for å kvitte seg med stereotypiene, og kommunene som har kontrollansvaret følger ikke opp.

Publisert 29. mar. 2012 09:53

Det er først og fremst menns behov for kontroll som fører til partnerdrap, viser ny studie.  

Publisert 16. mar. 2012 10:08

Skal staten fortsette å late som om den ikke har ansvar for Statoils miljø- og klimafiendtlige prosjekter?

 

Publisert 9. mar. 2012 12:19

Blir den politiske debatten dårligere etter at politikerne har blitt enige i en sak? Dette skal Johan Karlsson Schaffer forske på i sitt nye prosjekt. Schaffer har fått prosjektbevilgning fra Forskningsrådet via Fellesløftet, som den eneste ved Det juridiske fakultet.

Publisert 5. mar. 2012 11:45

Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå reell likestilling for kvinner, mener kvinnerettsforskere. Det er ennå langt igjen til målet om likestilling i Norge, og enda lenger på verdensbasis.

Publisert 9. feb. 2012 12:51

Stereotype bilder av mishandlede kvinner hindrer at kvinnene får hjelp.

Publisert 28. jan. 2012 16:29

Er menneskerettighetsforskning metodologisk slurvete, og hva kan vi i så fall gjøre med det? Dette er noen av spørsmålene bak den nye inkarnasjonen av det NordForsk-finansierte Nordic Network in Human Rights Research, hvor hovedtemaet er metodologiske utfordringer. 

Publisert 18. jan. 2012 13:59

- Dersom Norge ikke setter klarere grenser for allemannsretten risikerer vi å sage av greina vi sitter på, mener forsker.

Publisert 4. jan. 2012 09:37

Lovverket sier ingenting om hva lærere kan si i religionsundervisningen ved private skoler, ifølge forsker.

Publisert 8. des. 2011 15:24

Saksbehandlingen av saker om ektefellegjenforening kan true søkeres rettssikkerhet

Publisert 28. nov. 2011 13:11

Når det er krig, kan man ta liv og ødelegge eiendom for å vinne krigen.  Men denne retten er ikke ubegrenset. Det som styrer den, er prinsippet om militær nødvendighet. Men hva er, strengt tatt, militært nødvendig? 

Dette er i all korthet spørsmålet som opptar det meste av Sigrid Redse Johansens tid. Hun er ekstern ph.d.-kandidat, tilsatt ved Forsvarets Høgskole, men også aktuell for midtveisevaluering ved Det juridiske fakultet, og med sterke veilederbånd til Norsk senter for menneskerettigheter - SMR.

Publisert 7. nov. 2011 10:13

- Avhandlingen min handler om hva den oppvoksende generasjon i Norge skal lære om det samiske folk. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen viser avhandlingen at det er svært langt mellom liv og lov hva angår det barn skal lære. Undervisningen i Norge er mangelfull, både kunnskapsmessig og holdningsmessig.  

Publisert 21. okt. 2011 12:35

Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies (Valgkvoteordninger og utfordringer ved overgang til demokrati i konfliktfylte samfunn).

Dette  er tittelen på en rapport forfattet av Nils Butenschøn og Kåre Vollan, utarbeidet med støtte fra Utenriksdepartementet og publisert som NORDEM Special Report.

Publisert 27. sep. 2011 14:42

-Vannforskriften av 2006, som skal iverksette EUs vanndirektiv (2000) i Norge, utfordrer miljøforvaltninga fordi den går på tvers av eksisterende lovverk og ansvarsforhold, påpeker doktorgradsstipendiat.

Publisert 27. sep. 2011 08:39

Kroppsscannere er mer effektive enn dagens metalldetektorer i sikkerhetskontroll på flyplasser. Du slipper vaktens søkende hender på kroppen din. I stedet titter han på din nakne scannede kropp. Er du villig til  å akseptere det?

Publisert 22. sep. 2011 12:50

Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor.

Publisert 9. sep. 2011 12:22

-Dette er et ettprosjekts destillat av Universitetet i Oslos samlede ambisjoner.

Slik oppsummerte UiOs rektor, Ole Petter Ottersen prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary da han i begynnelsen av september talte under prosjektets offisielle åpning i SMRs lokaler.

Publisert 19. aug. 2011 14:10

Selskaper som vektlegger miljø og bærekraftig utvikling også i økonomiske nedgangstider kan få et konkurransefortrinn på sikt, mener professor i selskapsrett.  

Publisert 18. aug. 2011 13:59

Til tross for «høy standard», reiser forskere spørsmålet om hvor gode er egentlig soningsforholdene i norske fengsler.

Publisert 11. jul. 2011 07:54

Millioner av mennesker som trenger vann kan ikke bruke Nilen på grunn av gamle traktater og uklare avtaler mellom statene langs elven.  Nå viser forskning at flere av traktatene ikke er gyldige lenger.  

Publisert 27. jun. 2011 16:21

Artikkelsamlinga som nylig ble utgitt har fokus på ansvaret til offentlig forvaltning og andre aktører. Erik Røsæg og Ellen Eftestøl-Wilhelmsson ved Nordisk institutt på sjørett har bidratt med hver sin artikkel. Boka er på engelsk.  

Publisert 24. jun. 2011 13:31

Flere aktuelle problemstillinger for forskning avtegnet seg under midtveisevalueringen av Kaja de Vibe Mallings doktorgradsarbeid om obligatorisk tjenestepensjon.

Publisert 23. jun. 2011 15:11

Hvordan Internett er og bør være regulert er et stort og sammensatt  tema som opptar både brukere, nasjonale myndigheter, internasjonale aktører og leverandører av internett-tjenester.