Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

19 des.
Tid og sted: 19. des. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Instituttleder Ulf Stridbeck inviterer til julelunsj, årets siste og hans siste Instituttlunsj.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. jan. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Tid og sted: 9. jan. 2018 10:00 - 14:00, Kjerka, University of Oslo, Domus Media Vest

The University of Oslo is hosting a workshop which focusses on the complex interaction between the increasingly important body of European regulatory principles (ranging from direct regulation to soft law), which directly address core issues of environmental sustainability and current regulation of the corporation as business entity in the member states of the EU and additional European states. The workshop will be conducted in a comparative context with contributions from US academics in the Field.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:00 - 18:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Tid og sted: 11. jan. 2018 - 12. jan. 2018, Leiden University, campus The Hague

Conference on the impact of gender on the international bench. The conference is the first in the workshop series "Identity on the International Bench" organized by PluriCourts.

Tid og sted: 11. jan. 2018 10:00 - 12. jan. 2018 13:00, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Institutt for privatretts nyttårssymposium.

Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett, og avholdes for første gang 2018.