Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende arrangementer

Vidar outside the UELX logbase in Mitrovica diring one of his first weeks in Kosovo.
Tid og sted: 11. aug. 2016 12:00 - 13:00, Norwegian Centre for Human Rights

NORDEM's secondee to EULEX Kosovo, Vidar Stensland, will share his experiences from working as a judge in an international mission.

Tid og sted: 15. aug. 2016 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 14:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. "International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm"

Tid og sted: 17. aug. 2016 10:00 - 12:00, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

PhD candidate Kevin McGillivray at the Department of Private Law will on Wednesday 17 August present his doctorate Project: "Compliance by Contract: the rise of governmental cloud procurement mechanisms and their impact on privacy and security in Cloud Computing".

Tid og sted: 19. aug. 2016 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvor langt skal dommeren gå i å hjelpe partene med å fremstille saken, og i hvilken grad bør retten oppfordre partene til å ta standpunkt til rettslige og faktiske spørsmål som kan ha betydning for saken, og til å oppfordre partene om å tilby bevis?