Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende arrangementer

WZB Berlin Social Science Center, Berlin.
Tid og sted: 11. jul. 2016 - 12. jul. 2016, WZB Social Science Research Center, Berlin

This workshop brings together distinguished political theorists, legal scholars and political scientists discussions on how best to understand public reason – understood in a broad and inclusive way - in relation to courts, and in discussion about what practical impact such ideals may have in the context of adjudication.

Tid og sted: 15. aug. 2016 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 14:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. "International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm"

Tid og sted: 19. aug. 2016 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvor langt skal dommeren gå i å hjelpe partene med å fremstille saken, og i hvilken grad bør retten oppfordre partene til å ta standpunkt til rettslige og faktiske spørsmål som kan ha betydning for saken, og til å oppfordre partene om å tilby bevis?

Tid og sted: 22. aug. 2016 10:00 - 12:00, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Kevin McGillivray er stipendiat ved Institutt for privatrett.

17. august 2016 presenterer han sitt doktorgradsprosjekt "Skytjenester og kontrakter."