Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

06 mai.
Pompeu Fabra University
Tid og sted: 6. mai. 2016 - 7. mai. 2016, Barcelona, Pompeu Fabra University

This workshop will discuss how issues of legitimacy can be addressed by bringing to bear the value of non-domination and the Republican tradition of political thought.

07 mai.
Pompeu Fabra University
Tid og sted: 6. mai. 2016 - 7. mai. 2016, Barcelona, Pompeu Fabra University

This workshop will discuss how issues of legitimacy can be addressed by bringing to bear the value of non-domination and the Republican tradition of political thought.

09 mai.
Tid og sted: 9. mai. 2016 09:00 - 11:00, Finanstilsynet, Revierstredet 3, Oslo

Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø inviterer alle studenter som er interessert i selskapsrett, finansmarkedsrett og EU/EØS-rett til besøk hos Finanstilsynet.

 

Tid og sted: 9. mai. 2016 12:00 - 13:15, Domus Bibliotheca

Innledning ved professor Anne Robberstad

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 10. mai. 2016 12:00 - 13:30, Professorboligen, Stallen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MRforum.

Denne gangen tar vi for oss forholdet mellom terrorbekjempelse og ivaretakelse av rettsstatlige friheter. Vi tenker å se på Regjeringens nylige forslag til utvidede overvåkningsfullmakter,  i lys av Rolfsensakens generelle betraktninger om avveiningene mellom trygghet og frihet. 

Høyesteretts avgjørelse i Rolfsensaken ble nylig kåret til Colombia Global Freedom of Expression Prizes: Award for Significant Legal Ruling.

Tid og sted: 10. mai. 2016 12:00 - 13:30, Domus Nova, rom 582

Trine Baumbach fra Københavns universitet innleder. Kommentar ved Johan Boucht.

Tid og sted: 10. mai. 2016 14:15 - 16:15, Domus Nova, St. Olavs plass 5, 5th floor, room 571

MultiRights Seminar with Johan Karlsson Schaffer presenting his paper on Nordic ambivalence to international human rights norms.  

Tid og sted: 11. mai. 2016 12:00 - 14:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Instituttleder Ulf Stridbeck leder møtet.

Dekan Dag Michalsen deltar også i diskusjonen.

Tid og sted: 11. mai. 2016 12:15 - 13:15, Room 571, Domus Nova

The third in the series of PluriCourts reading seminars discusses texts by John Tasioulas, Yuval Shany and Beth Simmons.