print logo

Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

i dag okt
Tid og sted: 23. okt. 2014 - 25. okt. 2014, University of Tulane, New Orleans

The Oslo-Southampton-Tulane Colloquium.

Contact: Professor  Martin Davies.

27 okt
Tid og sted: 27. okt. 2014 08:30 - 15:45, Høyesterett

The late Rolv Ryssdal,  earlier Chief Justice of the Supreme Court and President of the European Court of Human Rights, was born 100 years ago. This anniversary will be marked with a memorial seminar at the Supreme Court. The focus at the seminar will be on the relationship between  Norway and the European Court of Human Rights (ECtHR).

 

 

Tid og sted: 27. okt. 2014 10:00 - 12:00, Møterom 326, 3. etasje i Domus Bibliotheca

Stipendiat Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett presenterer mandag 27. oktober 2014 sitt doktorgradsprosjekt "The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future".

Tid og sted: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

28 okt
Tid og sted: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid: 28. okt. 2014 12:00 - 14:00

Om rettslige grenser for religiøse praksiser

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:00 - 16:00, Asbjørn Eide seminar room, 2nd floor, Norwegian Centre for Human Rights

A joint seminar between the Human Rights and Diversity research group (TAG) at the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), and the Rights, Individuals, Culture and Society (RIKS) research project at the University of Oslo's Faculty of Law.

Tid og sted: 28. okt. 2014 13:30 - 15:00, Lødrups Kjeller, DMV

Presentation by PhD Fellow Stian Øby Johansen, Centre for European Law.

Comment by Christopher Hillion, Professor of European Law, Law School University of Leiden and Senior Researcher Swedish Institute for European Policy Studies.

The seminar is open to all interested parties. Refreshments will be served.

For questions, please contact Anja Wiesbrock (anja.wiesbrock@jus.uio.no)

Tid og sted: 28. okt. 2014 14:15 - 16:00, St. Olavs gate 23, 4th floor

At the seminar  Andreas Føllesdal presents his paper looking at how elements of the ECtHR and its practices actually contribute to ‘transitional justice’ – helping to move states toward more stable and just legal and political order.

29 okt
Tid og sted: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og sted: 29. okt. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, Meeting room 571

In the lunch seminar, Steinar Andresen will present his ongoing paper on international Courts (ICs) and international envrionmental governance

Oljearbeider foran rigg
Tid og sted: 29. okt. 2014 17:30 - 19:15, Auditorium 13, Domus Media øst

Innleder: Universitetslektor Martin Hennig, Universitetet i Tromsø.

Kommentar ved professor Finn Arnesen, Senter for europarett.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 30. okt. 2014 10:00 - 12:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettar, Cort Adelers gate 30

Nasjonal institusjon for menneskerettar inviterer til seminar om norsk verjemålslovgiving og tilhøvet til FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD).

Ordstyrar: Kristin Høgdahl

Tid og sted: 30. okt. 2014 12:00 - 13:00, Room: Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Is the example of Norway a way forward?

Beate Sjåfjell, Department of Private Law, will present her paper.

Tid og sted: 30. okt. 2014 12:15 - 13:15, Domus Nova, Meeting room 571
Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).