print logo

Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

i dag okt
Tid og sted: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og sted: 30. okt. 2014 10:00 - 12:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettar, Cort Adelers gate 30

Nasjonal institusjon for menneskerettar inviterer til seminar om norsk verjemålslovgiving og tilhøvet til FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD).

Ordstyrar: Kristin Høgdahl

Tid og sted: 30. okt. 2014 12:00 - 13:00, Room: Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Is the example of Norway a way forward?

Beate Sjåfjell, Department of Private Law, will present her paper.

Tid og sted: 30. okt. 2014 12:30 - 16:45, Auditorium 13, Domus Media, sentrum

Den nordiske modellen beskrives ofte som en suksesshistorie, der Norden har lykkes med å kombinere økonomisk vekst og sosial velferd. Er det virkelig slik? Dette åpne seminaret retter et kritisk og undersøkende blikk på Norden.

Alle innleggene på seminaret vil være på engelsk.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

i morgen okt
Tid og sted: 27. okt. 2014 13:15 - 31. okt. 2014 14:00, Auditorium 7, DN.

Faggruppa har gleden av å invitere til FAGUKA 2014, og har invitert en rekke spennende foredragsholdere i uke 44.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Tid og sted: 31. okt. 2014 09:00 - 17:00, Kjerka, Domus Media Vest

The conference will focus on recent developments concerning trade and foreign investment in the European Union. In particular, it will explore the extent of EU competence in the field of the CCP, the residual role of the Member States in respect of trade and investment, and the coverage and structural issues of future EU investment agreements.

03 nov
Tid og sted: 3. nov. 2014 12:00 - 17:00, Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10.

4. november 1814 vedtok Stortinget en revidert grunnlov og Norge gikk inn i personalunion med Sverige. Dagen markeres med et seminar i Collett- og Cappelengården på Norsk Folkemuseum.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterommet i 3.etg. Domus Bibliotheca

Andreas Føllesdal innleder på engelsk over temaet før det åpnes for diskusjon og spørsmål. Nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 5. nov. 2014 09:00 - 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til. 

Tid og sted: 5. nov. 2014 14:15 - 16:00, Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Lansering av Hans Petter Gravers nye bok: Judges Against Justice, i Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 6. nov. 2014 - 7. nov. 2014, Florence

This colloquium will bring together judges and academics to discuss lessons learned concerning the role of the judiciary in protecting constitutionalism and human rights.

Tid og sted: 6. nov. 2014 09:00 - 7. nov. 2014 18:00, Harvard University

How and why do domestic actors use international Courts to advance or restrain sexual and reproductive rights? How can we study the phenomenon of legal mobilisation on a global, regional and national basis? These and other questions will be discussed at a two-day workshop in Boston.