Idrettens antidopingregler i et tverrfaglig perspektiv

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Ilustrasjonsfoto: privat.

Program

kl 15.00-15.10 - Åpning v/ dekan Dag Michalsen og professor Trond Solvang

kl 15-10-15.30 - Juridisk sjef/advokat i NIF Henriette Hillestad Thune: «WADAs regelverk og aktørene - en introduksjon»

kl 15.40-16.00 - Advokat Christian B. Hjort: «Refleksjoner etter møter med idrettens rettspleie»

kl 16.10-16.20 - Avdelingsleder/advokat i ADNO Britha Røkenes: «Den vanskelige internasjonale kampen mot doping»

kl 16.40-16.55 - Pause

kl 16.55-17.15 - Sportskommentator/journalist i VG Leif Welhaven: «Dopingjussens pedagogiske problem»

kl 17.25-17.45 - Professor em. i cellebiologi Erik Boye: «Naturvitenskap og dopinganalyser»

kl 17.55-18.10 - Professor v/juridisk fakultet Tarjei Bekkedal: «Dopingforseelser og menneskerettigheter»

kl 18.20 - Avslutning

Publisert 23. okt. 2017 12:14 - Sist endret 10. nov. 2017 13:34