Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Å fremme toleranse og autonomi i skolen

Original tittel: Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.