Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Tid og sted: 29. jan. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 30. jan. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fredsplikt i tarifforhold