Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Tid og sted: 3. nov. 2017 13:15 - 16:00, Gamle festsal, 1. etg. Da

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Human dignity and the adjudication of environmental rights