Prøveforelesninger

Kommende

Tid og sted: 3. nov. 2017 11:15 - 12:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Feminism and dignity: Potential and pitfalls of a dignity approach for women’s enjoyment of rights in their natural or urban environment  

Tidligere

Tid og sted: 23. okt. 2017 14:15 - 15:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Marius Emberland holder sin prøveforelesning for stillingen som fast vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet statsrett og menneskerettigheter. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 20. okt. 2017 11:15 - 12:00, Seminarrom 325, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Tor-Inge Harbo holder sin prøveforelesning for stillingen som fast vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet statsrett og menneskerettigheter. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15 - 11:00, Audiotorum 4, 2. etg Urbygningen

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

Tid og sted: 19. okt. 2017 15:15 - 16:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Iris Nguyen-Duy holder sin prøveforelesning for stillingen som fast vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet statsrett og menneskerettigheter. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 19. okt. 2017 12:15 - 13:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Anine Kierulf holder sin prøveforelesning for stillingen som fast vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet statsrett og menneskerettigheter. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 16. juni 2017 11:15 - 12:00, Stallen, Professorboligen

Master i rettsvitenskap Stian Øby Johansen ved Nordisk institutt for Sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dual attribution of human rights violations to both an international organization and a member state and their duty to compensate.

Tid og sted: 22. mai 2017 11:15 - 12:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nertila Kuraj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Who pays the price for lack of caution? Applying other principles of environmental law than the precautionary principle, such as the polluter pays principle and prevention at the source, to the use of nanomaterials  

Tid og sted: 17. mars 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urygningen

Cand. jur Michael Reiertsen ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Parallel Judging in Europe: Law, Politics and the Role of Procedural Autonomy and Mutual Recognition.

Tid og sted: 16. mars 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved  Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vassdragslovgivningens betydning for klimatilpasning

Tid og sted: 2. feb. 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which legal doctrinal approach to socio-economic rights can best ensure protection for a universal social minimum in Law?

Tid og sted: 13. jan. 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Blazej Kuzniacki avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

The usefulness of the proposed Limitation on Benefits (LOB) clause as compared to the Principal Purposes Test (PPT) in BEPS action 6.

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:15 - 11:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg, Urbygningen

Yong Zhou ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal pluralism, human rights, and the protection of the rights of indigenous peoples.

Tid og sted: 14. okt. 2016 11:15 - 12:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law.

Tid og sted: 26. aug. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The EU-Turkey Agreement 2016: Refugees, Rights and Public Policy

Tid og sted: 9. juni 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted: 10. mars 2016 09:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Dagfinn Chr. Selvaag avholder prøveforelesninger.

Prøveforelesning over oppgitt emne:

Utviklingen i og samspillet mellom Frede Castbergs roller som folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet og professor i folkerett, belyst ved oppfatninger om anerkjennelsesspørsmål

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten, med særlig vekt på svensk og sveitsisk anerkjennelsespraksis.

 

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:15 - 13:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.