print logo

Doktorgrad og forskerkarriere

Ved Det juridiske fakultet kan du ta en organisert ph.d. (philosophiae doctor)-grad eller du kan fremstille deg for den frie graden dr. philos (doctor philosophiae, den frie graden).

Forskerutdanning: Ph.d.

Den organiserte forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet foregår innenfor ett ph.d.-program og er av 3 års varighet ved fulltidsstudier. I programmet velger du en spesialisering innen én av 3 studieretninger:

  • rettsvitenskap
  • kriminologi og rettssosiologi
  • menneskerettigheter

Søknad og opptak til ph.d.-programmet

1.oktober og 1. mars er fristene for søkere med ekstern finansiering. Søker du på en stipendiatstilling, gjelder fristene i stillingsutlysningen.

Regelverk

Regler og retningslinjer for ph.d- kandidater og stipendiater.

Ansettelsesforhold

Her finner du informasjon spesielt for deg som er ansatt som stipendiat ved fakultetet.

Stipendiatråd

Stipendiatrådet er stipendiatenes eget forum

Disputaser

Ingen annonserte disputaser Mer...