Forskernettverk

Forskernettverk ved fakultetet

Europarettsnettverket  er et fakultetsnettverk for forskere ved dette og andre fakultet med europarettslig interesse. Europarett omfatter EU/EØS-rett, annen europeisk rett og komparativ rett.

European Society of International Law (ESIL) Interest Group on International Courts and Tribunals studerer de teoretiske og praktiske konsekvensene av det økte antallet internasjonale domstoler og tribunaler. ESIL-medlemmer er velkomne til å delta i interessegruppens arbeid.

 

Andre forskernettverk

Andre forskernettverk som forskere ved vårt fakultet inngår i:

SARFaL

Publisert 29. apr. 2010 15:03 - Sist endret 25. mars 2014 09:18