print logo

Andre europarettsarrangement

Send gjerne inn informasjon om andre europarettsarrangement ved fakultetet, og angi om de er åpne for alle.

Senter for europarettsbibliotekar Inger Hamre holder gjennomgang av sentrale databaser i EU-systemet ved behov. Meld din interesse til Inger Hamre via e-post!

Tidligere

Tid og sted: 28. mai. 2014 09:00 - 31. mai. 2014 13:00, Tivoli Congress Center, Copenhagen

The Danish Association for European Law and the Faculty of Law, University of Copenhagen, invite you to participate in the XXVI FIDE Congress 28-31 May 2014 at the Tivoli Congress Center in Copenhagen, Denmark.

Tid og sted: 11. feb. 2014 12:00 - 13:30, Lødrups kjeller, DMV

Innledning ved Vidar Helgesen, statsråd ved Statsministerens kontor.

Tid: 29. aug. 2012 15:00 - 16:30

Norsk forening for europarett inviterer til møte for medlemmer og andre interesserte med følgende tema: "EFTAs overvåkningsorgan innenfra og utenfra".

Innleder er Oda Helen Sletnes, president i EFTAs overvåkningsorgan. Kommentarer ved Hege Hoff, avdelingsdirektør i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, og Thomas Nordby, advokat i  Arntzen de Besche.

Arrangementet finner sted onsdag 29. august kl 15.00-16.30 i lokalene til advokatfirmaet Wikborg Rein, Kronprinsesse Märthas plass 1 (ved siden av Rådhuset i Oslo). Det serveres enkle forfriskninger i forkant av møtet fra kl. 14.30. Påmelding til oan@wr.no innen fredag 24. august.

Tid og sted: 22. mar. 2012 - 23. mar. 2012, Oslo

The conference is a part of the FORMULA project, "Free movement, labour market regulation and multilevel governance in an enlarged EU/EEA - a Nordic and comparative perspective", which is funded by the Research Council of Norway

Tid og sted: 11. jan. 2012 15:15 - 17:00, Auditorium 13, Domus Media (Midtbygningen)

Den 11. oktober 2011 la Kommisjonen fram eit utkast til ein felles europeisk kjøpsrett. Reglane kan vedtakast av kjøpar og seljar i avtalar om kjøp over landegrensene. Her er det meir om arrangementet.

Tid og sted: 24. okt. 2011 09:00 - 13:00, Norges Forskningsråd, Steensberggata 26

Norges forskningråd arrangerer 24. oktober konferansen "Europa i endring". Fredrik Sejersted og Stein Evju fra Det juridiske fakultet er blant innlederne. Program. Påmelding.

Tid og sted: 20. okt. 2011 09:15 - 14:00, Domus Nova, St Olavs plass Rom 540

Seminaret arrangeres av SERI (i samarbeid med Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket) 

Tid: 27. mai. 2011
Tid og sted: 2. sep. 2010 - 3. sep. 2010, Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Konferansen inngår i FORMULA-prosjektet "National Responses to Posting of Workers".

Tid og sted: 31. aug. 2010 09:30 - 12:00, Rom 770, DN, St. Olavs plass 5, Oslo

Gjesteforelesning ved Miguel Poaires Maduro: “Passion and Reason in European Integration -The European Union After the Lisbon Treaty”.  

Tid og sted: 6. mai. 2010 17:00, Senter for Europarett, Karl Johans gate 47, Oslo

Norsk Forening for Europarett inviterer til medlemsmøte med tema:

Judicial review in cartel cases

Innledning ved John Ratliff, advokatfirmaet WilmerHale, Brussel