Europarettsforumet

Forumet vil bli avholdt to til fem ganger i semesteret, hvor vi setter av halvannen til to timer (noen ganger kanskje mer) til fremleggelse og debatt om et europarettslig tema.

Tema

Temaet kan like godt være et klassisk europarettslig tema, som et nyere emne. Dette kan være alt fra prosjektpresentasjoner (fra vit.ass-er, stipendiater og fast vitenskapelig ansatte) til debatter med inviterte foredragsholdere.

Målgruppe

Europarettsforumet er åpent for alle interesserte, og forfriskninger serveres. Ingen påmelding!

Deltakelse i Forumet godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Publisert 7. apr. 2010 15:00 - Sist endret 15. jan. 2014 10:04