Søk etter publikasjoner

Ønsker du å finne en bestemt publikasjon eller få en oversikt over hva som har blitt publisert av en forsker eller innenfor et fagfelt. Dette finner du i Cristin og bibliotekenes databaser.

Cristin

Cristin er universitetenes system for rapportering av forskningsresultater. Det er samtidig en database hvor forskere kan registrere pupulærvitenskapelige formidlingsaktiviteter, bidrag til forskningsprosjekter og tilknytning til forskergrupper og forskernettverk.

Gå til Cristin

Juridisk bibliotek

I dette bibliotekets samlinger finner du blant annet alt som er utgitt av juridisk litteratur i Norge.

Gå til Juridisk bibliotek

Universitetesbiblioteket

Dette er norges største forskningsbibliotek.

Gå til Universitetsbiblioteket

Publisert 27. nov. 2009 15:32 - Sist endret 16. jan. 2013 13:30