Arbeidsrettsnytt

Arbeidsrettsnytt formidler nyheter med arbeidsrettslig relevans, samlet inn av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.