Arbeidsrettsnytt

Arbeidsrettsnytt formidler nyheter med arbeidsrettslig relevans, samlet inn av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Arbeidsrettsnytt gis ut kvartalsvis som en ren informasjonstjeneste, uten noen krav på fullstendighet, og distribueres kun elektronisk.

 

Nyhetsbrev

Nr. 1/2017

Nr. 2/2017

Nr. 3/2017