Menneskerettigheter i offentlige anskaffelser. Hvilket handlingsrom har offentlige oppdragsgivere når de stiller etiske krav?

Vitenskapelig assistent Ragnhild Lunner presenterer avhandlingen sin.

Ragnhild Lunner er vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. I sin masteroppgave undersøker hun hvilket handlingsrom offentlige oppdragsgivere har dersom de ønsker å stille krav og kriterier til leverandørene om ivaretakelsen av menneskerettigheter i leverandørkjeden.

De åtte grunnleggende ILO - konvensjonene om arbeiderrettigheter er sentrale. EØS -retten og de grunnleggende EU-prinsippene har stor betydning på området, siden anskaffelsesreglene implementerer anskaffelsesdirektivet.

Ragnhild ser særlig på lovens vilkår om at kravene må ha tilknytning til leveransen, og hvilken betydning bærekraftsmålene til FN og EU kan ha for vurderingen av lovligheten av etiske krav.

Publisert 24. aug. 2017 09:52 - Sist endret 18. sep. 2017 09:07