AVLYST! Økonomiske og sosiale rettigheter i EMK

Har EMD tolket retten til privatliv i arbeidsforhold så utvidende bestemmelsen nå også verner økonomiske og sosiale rettigheter?

Vitenskapelig assistent Kajsa Tafjord Normannseth presenterer avhandlingen sin.

Publisert 24. aug. 2017 09:46 - Sist endret 17. okt. 2017 06:40