English version of this page

Folkerett og internasjonal styring

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring foretar studier av internasjonale rettslige prosesser for å undersøke hvordan rettslige mekanismer virker over landegrensene.

Flagg ved FNs hovedbygning. Foto: un.org

Om gruppen

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring forsker på ulike aspekter av internasjonal lov. 

Vi bidrar til nytenkning rundt folkerettslige spørsmål og internasjonale prosesser på en kontekstspesifikk og tidsriktig måte.

Formålet med gruppen er å samle og videreutvikle kompetansen i folkerett ved Det juridiske fakultet.

Forskergruppen er åpen for alle som forsker på folkerett.

Forskergruppen har engelsk som arbeidsspråk, vi har valgt å legge informasjon, nyheter og arrangementer på gruppens engelskspråklige sider

E-postliste

Meld deg på gruppens e-postliste 

og motta informasjon om faglunsjer og seminarer

Emneord: International Law, Folkerett
Publisert 30. juni 2016 15:59 - Sist endret 2. feb. 2018 13:37

Kontakt

Forskergruppeleder

Professor Alla Pozdnakova

Nestleder

Matthew William Saul, forsker

Vertsinstitusjon: Nordisk institutt for sjørett
Webansvarlig: Camilla Arnøy

Ressurser

The Treaty Database, en bred samling multilaterale traktater fra relevante områder innen internasjonal rett. 

Registrer deg på forskergruppens epost-liste og få oppdatering om nyheter og arrangementer.

For fyldigere informasjon, se gruppens engelskspråklige sider.