Deltakere i Formue- og kapitalmarkedsrett

Navn Telefon E-post Emneord
Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis +47-22859735 +47-91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Birgitte Hagland Førsteamanuensis +47-22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Trond Solvang Professor +47-228 59672 +47-915 35 608 (mob) trond.solvang@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Rettshistorie, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Trygve Bergsåker Professor - instituttleder +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Knut Kaasen Professor +47-22859773 knut.kaasen@jus.uio.no Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett, Energi
Kåre Lilleholt Professor +47-22859604 +4799715468 (mob) kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47-93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Ole-Andreas Rognstad Professor +47-22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Avtalerett, Markedsrett, Europarett
Erik Røsæg Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Skipsfart, Handel og finansiering, Rettsøkonomi, Eiendom og forsikring, Internasjonal rett, Kontrakter og avtaler, Tredjemannsvern, Sjørett, Transportrett, Norden, Russland, USA
Lasse Simonsen Professor +47-22859702 lasse.simonsen@jus.uio.no Kontraktsrett
Endre Stavang Professor +47-22859719 +47-97179848 (mob) endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Trine-Lise Wilhelmsen Professor +47-22859615 +47-934 10 132 (mob) t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Hans Jacob Bull
Thor Falkanger Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Herman Bruserud Førsteamanuensis +47-22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Harald Irgens-Jensen Førsteamanuensis +47-22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Inger Berg Ørstavik Førsteamanuensis +47-22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Gert-Fredrik Malt Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Linn Cecilie Anker-Sørensen Stipendiat +47-22859324 l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Europarett, EØS-rett
Sjur Swensen Ellingsæter Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EU-rett, EØS-rett, Finansmarkedsrett, Konkursrett, obligasjonsrett
Beate Fiskerstrand Stipendiat +47-22859633 beate.fiskerstrand@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Erstatningsrett, Komparativ rett, Sjørett, Rettsøkonomi, Tredjemannsvern
Erlend Eriksen Gjein Stipendiat +47 22859293 e.e.gjein@jus.uio.no Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance
Astrid Iversen Stipendiat +47-22859764 +47 480 97 239 (mob) astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Caroline Bang Stordrange Stipendiat - Permisjon +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no Selskapsrett
Georg Scheel gjesteforsker 91535602 (mob) +47 91535602 georg.scheel@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett
Mona Keiko Løken Universitetslektor +47-22859727 91585904 m.k.loken@jus.uio.no
Matias Apelseth
Hanne Bjørge-Eriksen
Matias L'abee-Lund
Ragnhild Lunner Vitenskapelig assistent 22859747 45210489 ragnhild.lunner@student.jus.uio.no Selskapsrett
Marie Meling Stipendiat +47-22859746 976 88 864 marie.meling@jus.uio.no Tredjemannsvern, Konkursrett, obligasjonsrett, Sjørett, Selskapsrett, Internasjonal privatrett, Finansmarkedsrett
Maria Nordmo
Eli Rudshagen Seniorkonsulent 22859716 eli.rudshagen@jus.uio.no Forskningsadministrasjon
Tobias Skurdal Tofte
Knut Magnus Klever Næss Vitenskapelig assistent 99535888 k.m.k.nass@student.jus.uio.no Kontraktsrett
Marie Nesvik Stipendiat +47-22859298 marie.nesvik@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Arbeidsrett, Europarett
Marte Eidsand Kjørven Førsteamanuensis +47-22859328 m.e.kjorven@jus.uio.no Finansmarkedsrett, obligasjonsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, forbrukerrett
Ørnulf Kristiansen Førstekonsulent +47-22859706 +47-46952216 (mob) ornulf.kristiansen@jus.uio.no Basware, Fakturaer, Innkjøp, Arrangementer, Administrasjon
Nicolas Amilien Simon Vitenskapelig assistent 22859297 n.a.simon@student.jus.uio.no