Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:00 - 11. okt. 2018 16:00, Kjerka, Domus Media

2nd Annual Workshop on Law and Social Science Methods

Tidligere

Tid og sted: 16. apr. 2018 09:00 - 16:00, Professorboligen

- diskusjonsmøte om fremtidige forskningsprosjekter

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Rettsdogmatiske og rettssosiologiske perspektiver

Tid og sted: 29. sep. 2017 12:00 - 13:00, Eckoffs Hjørne, 2nd floor, Domus Bibliotheca

The current technological revolution is increasingly challenging existing regulation while providing new opportunities for legal research and practice.

Tid og sted: 7. juni 2017 12:00 - 13:00, Seminarrom 770, DN

Anne Bitsch og Marit Klemetsen presenterer sin artikkel "The legal grading of sexual citizenship: sentencing practices in Norwegian rape cases" som tar for seg 176 voldtektssaker mellom 2011 og 2012 i Norge. Artikkelen er basert på multivariat regresjonsanalyse og kvalitativ rammeanalyse. 

Tid og sted: 5. mai 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, DM

Network analysis theories and methods from sociology are now being used to research legal doctrine, actors and institutions.

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:00 - 13:00, Room 770, DN

Members of the group will present two forthcoming applications to the FRIPRO programme of the Research Council of Norway. 

Tid og sted: 3. mars 2017 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media

Forum for Juss og Samfunnsvitenskap og forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft inviterer til lunsj-seminar.