Deltakere i Forum for Juss og Samfunnsvitenskap

Navn Telefon E-post Emneord
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no
Vidar Halvorsen Professor +47-22850107 48291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Rettssystemet, Rettshistorie og rettsfilosofi, Rettsstaten
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47-22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Anette Bringedal Houge Stipendiat 22850125 a.b.houge@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, krig og konflikt
Anne Hellum Professor +47-22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Utviklingsrett
Beate Sjåfjell Professor +47-22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Cecilie Figenschou Bakke Prosjektleder: Kina og Øst-asia +47 22 84 20 01/18 +47 99 78 76 44 (mob) c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Daniel Naurin Professor +47-22859480 daniel.naurin@jus.uio.no
Daniel Behn Postdoktor +47 22859194 daniel.behn@jus.uio.no Public International Law, International Arbitration, International Dispute Settlement, International Economic Law, International Courts and Tribunals
Domenico Zipoli Stipendiat +47-22842042 domenico.zipoli@nchr.uio.no
Dorina Damsa Stipendiat +47-22850134 dorina.damsa@jus.uio.no
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett
Gisle Kvanvig Prosjektleder +47-22842088 98234681 (mob) +47 982 34 681 gisle.kvanvig@nchr.uio.no Vietnam, Sørøst Asia, Menneskeretttigheter
Hanna Christina Ahlström Stipendiat +47-22859302 h.c.ahlstrom@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Finansmarkedsrett, bærekraftig utvikling, Miljørett
Inga Bostad Direktør +47-22842035 +47-93085191 (mob) inga.bostad@nchr.uio.no Filosofi, Ex.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Inger Johanne Sand Professor +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Ingunn Ikdahl Professor 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Velferdsrett, Trygderett, Utviklingsrett
Johan Boucht Professor dr.juris +47 2285 9499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett
Katja Franko Professor +47-22850127 katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Kjersti Lohne Postdoktor +47-22850121 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Rettssystemet, Overvåkning og personvern
Kjetil Mujezinović Larsen Professor 22 84 20 83 411 41 475 (mob) k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt
Knut D. Asplund Prosjektleder, Indonesia 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstatsproblematikk, retten til rettferdig rettergang
Ludovica Chiussi Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Martin Nøkleberg Stipendiat +47-22850116 martin.nokleberg@jus.uio.no
Olaf Halvorsen Rønning Stipendiat 97114331 (mob) (+47) 97114331 o.h.ronning@jus.uio.no Rettssosiologi, Rettssystemet, Menneskerettigheter, Rettshjelp, Sivilprosess
Ole Kristian Fauchald Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Peris Sean Jones Førsteamanuensis +47-22842084 +47-94862250 (mob) p.s.jones@nchr.uio.no
Peter Scharff Smith Professor +47-22850158 p.s.smith@jus.uio.no Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Rune Ellefsen Stipendiat +47-22850128 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, Sosiale bevegelser, Grønn kriminologi, Dyrevelferdslovgivning
Stener Ekern Professor +47-22842005 stener.ekern@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Politisk og juridisk antropologi, Kulturelt mangfold, Sør- og Mellomamerika, Urfolk
Silje Synnøve Lyder Hermansen Postdoktor +47-22856159 s.s.l.hermansen@jus.uio.no
Tarald Laudal Berge Stipendiat 99569666 (mob) t.l.berge@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Kvantitativ metode, Utenlandske direkteinvesteringer, Internasjonal investeringsrett
Thomas Ugelvik Professor +47-22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Etnisitet, EU, EØS og Europa, Rettsstaten, Straff
Tori Loven Kirkebø Forsker +47-22850211 t.l.kirkebo@jus.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og næringsliv
Ulf Stridbeck Instituttleder +47-22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi