Deltakere i Forskergruppe for Konstitusjon og Rettigheter (KoR)

Navn Telefon E-post Emneord
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Anine Kierulf
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no
Vibeke Blaker Strand Professor +47-22842092 +47-90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Anne Hellum Professor +47-22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Utviklingsrett
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helse- og biorett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettshistorie og rettsfilosofi, Personvern.
Birgit Hellesnes Stipendiat +47 22850239 birgit.hellesnes@jus.uio.no
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Forvaltningsrett, Folkerett, Statsforfatningsrett, EU- og EØS-rett, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Europarett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett
Finn Arnesen Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Geir Ulfstein Professor +47-22859446 +47-41470126 (mob) geir.ulfstein@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett
Gisle Kvanvig Prosjektleder +47-22842088 98234681 (mob) +47 982 34 681 gisle.kvanvig@nchr.uio.no Vietnam, Sørøst Asia, Menneskeretttigheter
Hilde K. Ellingsen Stipendiat 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Inger Johanne Sand Professor +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Ingunn Ikdahl Professor 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Velferdsrett, Trygderett, Utviklingsrett
Jan Erik Helgesen +47-22842037 j.e.helgesen@nchr.uio.no
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettsfilosofi
Karl Inge Rohde Stipendiat +47-22845559 k.i.rohde@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Straffeprosess
Kirsten Ketscher +47-22850066 kirsten.ketscher@jus.uio.no
Kjersti Lohne Postdoktor +47-22850121 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Rettssystemet, Overvåkning og personvern
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Maria Astrup Hjort Førsteamanuensis +47-22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess
Matthew William Saul Forsker +47-22842080 m.w.saul@jus.uio.no Folkerett
Stian Øby Johansen Førstelektor +47-22859677 93462203 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett
Tanja Erika Andersen Czelusniak Vitenskapelig assistent +47-22859481 t.e.a.czelusniak@jus.uio.no
Tarjei Bekkedal Professor 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett