Deltakere i Marked, innovasjon og konkurranse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ole-Andreas Rognstad Professor +47-22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Finn Arnesen Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Erling Hjelmeng Professor/studiedekan +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Kåre Lilleholt Professor +47-22859604 +4799715468 (mob) kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Lee Andrew Bygrave Professor +47-22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Tarjei Bekkedal Professor 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett
Olav Torvund Professor +47-22850095 +47-90121357 (mob) olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47-93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Nordområdene, Komparativ rett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Petroleumsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett
Birgitte Hagland Førsteamanuensis +47-22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Harald Irgens-Jensen Førsteamanuensis +47-22859357 hlirgens@jus.uio.no Erstatningsrett, Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Inger Berg Ørstavik Førsteamanuensis +47-22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Sivilprosess, Konkurranserett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Tvisteløsning
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 41287275 (mob) yuliya.chernykh@jus.uio.no
Johannes Hygen Meyer Stipendiat +47-22859733 +47 48119922 (mob) j.h.meyer@jus.uio.no Erstatningsrett
Morten Smedal Nadheim Stipendiat +47-22859293 +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Miloš Novović +47-22859609 milos.novovic@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Personvern, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Stian Øby Johansen Førstelektor +47-22859677 93462203 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, Folkerett, Menneskerettigheter, EØS-rett, Internasjonale Organisasjoner, EU
Hilde K. Ellingsen Universitetslektor 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Christophe Hillion Professor christophe.hillion@jus.uio.no
Helge Sønneland +47-22850080 helge.sonneland@jus.uio.no
Astri Margaret Lund
Nora Sandvik Bratheim Vitenskapelig assistent n.s.bratheim@student.jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Nettredaktør, Nettpublisering, Konferanser