Norges mål og virkemidler, herunder EU-samarbeid om kvotehandel

Innledere: Audun Rosland fra Miljødirektoratet og Knut Kroepelien fra EnergiNorge.

Etter innledningene inviteres det til diskusjon.

På nettstedet Norskeutslipp.no finner du tillatelser og tilsynsrapporter fra alle virksomheter som Miljødirektoratet og fylkesmannen er myndighet for. Vi henter inn miljødata fra flest mulig kilder, slik at informasjonen blir mest mulig komplett. Illustrasjonsfoto: Line Fjellvær, Miljødirektoratet.

Publisert 12. feb. 2016 13:37 - Sist endret 14. mars 2016 16:01