Deltakere i Naturressursrett

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsti Strøm Bull Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Thor Falkanger Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Erling Eide
Endre Stavang Professor +47-22859719 +47-97179848 (mob) endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Hans Christian Bugge Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Gert-Fredrik Malt Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Christina Voigt Professor +47-22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Folkerett, Naturressursrett, Miljørett, Energi
Eivind Junker
Ingrid Wang Andersen
Froukje Maria Platjouw Postdoktor +47-22859631 f.m.platjouw@jus.uio.no international law, environmental law
Eléonore Maitre-Ekern Stipendiat +47 22850185 eleonore.maitre@jus.uio.no Naturressursrett, Miljørett
Ole Kristian Fauchald Professor +47-22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Petroleumsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett
Henrik Bjørnebye Professor +47-22859740 +47-90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett
Inge Lorange Backer Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Erik Røsæg Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, nordområdene.
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Catherine Banet Førsteamanuensis +47-22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Daniel Arnesson Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Gunnhild Storbekkrønning Solli Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Tingsrett, Forvaltningsrett, Naturressurser
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Geir Stenseth Professor +47-22859609 +47-93039707 (mob) geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett
Nikolai Kristoffersen Winge Førsteamanuensis +47-22859416 n.k.winge@jus.uio.no Tingsrett, Forvaltningsrett, Naturressursrett, Miljørett
Froukje Maria Platjouw Postdoktor +47-22859631 f.m.platjouw@jus.uio.no international law, environmental law