Jubileumsseminar: Rettshistorisk lunsjseminar har pågått uavbrutt siden høsten 1997

For å feire at lunsjene i rettshistorisk samling er 20 år, inviteres tidligere vit. asser. og avhandlingsskrivende i rettshistorie til et halvdagsseminar 2. november. 

Avhandlingsskrivende studenter har vært viktige medspillere i oppbygging av det som nå er et sterkt rettshistorisk miljø ved fakultetet. De rettshistoriske lunsjseminarene er populære og utgjør et ekte tverrfaglig møtested. 

 

Innledninger:

Lars Magnus Bergh
Hvordan domstolen møter barn

Steinar Bugge
Arven etter Erich Meyer - halvt jødisk advokat i Berlin på 1930-tallet

Geir Heivoll
Historia rerum gestarum - res gestae: hva jeg har gjort med rettshistorien, og den med meg

Maria Astrup Hjort
Om norsk prosessrettshistorie

Øystein Horntvedt
Tema uavklart

Håkon Riisberg Paulsen
Parlamentarisme som styringsform i Oslo kommune i 31 år

Olav A. Røssaak    
Regulering av festeavgift på universitetstomter

Izabella Salicath
Tema uavklart

Ulrik Sverdrup-Thygeson
Tema uavklart

Bård Sverre Tuseth
Et spørsmål om respekt - respektlovgivningen i møte med Grunnloven § 100

 

Publisert 21. aug. 2017 08:38 - Sist endret 18. okt. 2017 09:59