Prosjekter

Prosjektet er en del av 2014-satsningen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. En historisk kommentarutgave til Grunnloven vil gi en dypere forståelse av den norske forfatningshistorien.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets hovedside.

Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet for akademiske analyser av rett og samfunn.

Finn mer informasjon på prosjektets hovedside.

Prosjektet tar sikte på, i et folkerettsperspektiv, å undersøke den historiske prosessen knyttet til Norges overgang fra å være en del av den dansk-norske helstaten til unionen med Sverige.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets hovedside.